Základným cieľom prevádzkovateľa webovej stránky je to, aby na jeho stránky prišlo čo najviac návštevníkov. O to isté sa snažia aj prevádzkovatelia katalógov a vyhľadávačov a vo svojej podstate sa im to darí. Tento cieľ dosahujú veľmi jednoducho – používateľom dávajú to, čo chcú, teda relevantné výsledky vyhľadávania.