Od roku 1996, kedy Larry Page a Sergej Brin vytvorili internetový vyhľadávač Google, sa stali internetové vyhľadávače neoddeliteľnou súčasťou nášho životného štýlu. Stali sa stelesnením explozívneho rastu internetu a ich obrovská popularita spôsobila, že okolo nich vyrástol celý priemysel. Dnes môže akákoľvek návšteva vyhľadávača dať nejakému obchodníkovi šancu k budúcemu predaju, pretože za návštevy používateľov, ktorí si kliknú na nesponzorované výsledky vyhľadávania, obchodník nevydáva žiadne náklady. Preto internet ako veľmi dynamicky rozvíjajúce sa médium vytvára prostredie, v ktorom mnohé spoločnosti vykonávajú nielen marketingovú komunikáciu so zákazníkmi, ale aj samotný obchodný styk.

Internetové vyhľadávače sa stali najobľúbenejším nástrojom, pomocou ktorého používatelia hľadajú požadovaný tovar alebo informáciu na internete. Z toho dôvodu je pre majiteľa alebo prevádzkovateľa webovej stránky veľmi výhodné dobre sa umiestniť vo výsledkoch vyhľadávania.

V dnešnej dobe vzniká na trhu množstvo firiem a spoločností, ktoré ponúkajú v rámci tvorby webových stránok aj marketingovú podporu smerom k vyhľadávačom. Z dlhodobého hľadiska túto podporu nie je možné realizovať bez základných techník a metód optimalizácie pre vyhľadávače. Algoritmy používané súčasnými vyhľadávačmi na výpočet výsledkov vyhľadávania sa môžu kedykoľvek zmeniť. Preto spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), musia pravidelne vyhodnocovať chovanie vyhľadávačov, analyzovať posuny vo výsledkoch vyhľadávania, sledovať internetové diskusie a odborné blogy.

Cieľom tejto webovej stránky je vytvoriť prehľad základných pravidiel SEO vplývajúcich na dobré umiestnenie v hlavných vyhľadávačoch a upozorniť tak na dôležitosť optimalizácie webových stránok z vývojárskeho hľadiska. Pre naplnenie cieľov SEO sme sa zamysleli nad tým, čo treba urobiť pre to, aby vyhľadávače mali dôvod indexovať požadované webové stránky. Všetky pravidlá SEO sa budeme snažiť aktualizovať na tejto stránke, neobídeme ani normy prístupnosti webových stránok.