Častým problémom, ktorý musia správcovia a tvorcovia webových stránok riešiť, sú automatické spamovacie roboty, ktoré posielajú komentáre na nechránené blogy a iné webové stránky, ktoré komentáre podporujú. Bežným riešením tohto problému je implementácia obrázka "captcha", v ktorom musí používateľ rozlúštiť text v jeho grafickej podobe s prvkami, ktoré majú zmiasť počítačové algoritmy na rozpoznanie textu. Človek zvyčajne tento text dokáže prečítať, avšak automatizované skripty to nedokážu. Tento prístup sa však stretáva s problémami v rámci prístupnosti webovej stránky, pretože nevidiaci alebo slabozrakí používateľ sa cez túto prekážku nedostane. V takom prípade je možné metódu vylepšiť tak, že namiesto obrázku sa používa iný zápis rovnakej informácie.