Pod pojmom penalizácia webovej stránky treba chápať rozhodnutie vyhľadávača buď úplne vyradiť príslušnú webovú stránku z indexu (prejaví sa to tak, že ju nie je možné nájsť vo vyhľadávaní ani po zadaní site:http://www.vasa-webova-stranka.sk), alebo jej doterajšie umiestnenie v SERP rapídne znížiť, teda umiestniť ju na oveľa nižších pozíciách ako predtým. Vyhľadávač posudzuje penalizáciu na základe zistení, že na stránke došlo k nepovoleným praktikám z hľadiska jej štruktúry, obsahu alebo jej celkovej implementácie. Samozrejme, vyhľadávač berie do úvahy aj ďalšie skutočnosti, ktoré si ale vysvetlíme neskôr. Netreba zabúdať na to, že penalizácia môže byť tak závažná, že v niektorých prípadoch vrátenie pôvodného ranku a pozície webovej stránky môže trvať aj niekoľko mesiacov.

V prvom rade treba rozlišovať penalizáciu a skutočný pokles pozície stránky, ktorý môže byť spôsobený buď slabou a nepravidelnou aktualizáciou stránky alebo zmenou správania sa konkurenčných stránok v SERP. Zjednodušene povedané, konkurenčné stránky môžu byť lepšie zoptimalizované ako tie vaše, a tak sa vo výsledkoch dostanú na vyššie pozície ako vy.

Konkurenciu ponechajme nateraz bokom. Venujme sa tomu, ako sa vyhnúť penalizácii, príp. ako sa čím skôr dostať z tzv. blacklistu. Aby sme mohli zistiť príčinu penalizácie, musíme sa vrátiť k posledným zmenám, ktoré sme vykonali na stránke. V prípade, že nenájdeme nič závažné, príčinu penalizácie musíme hľadať inde (napr. na strane hostingu, na ktorom naša stránka beží - stabilita a rýchlosť načítania stránky).

Skúsme si uviesť body, ktorými by sme mali našu stránku verifikovať. Na tieto body netreba zabúdať ani pri spúšťaní novej stránky, vyhneme sa tak úpravám, ktoré by nás tak či tak čakali po zistení, že stránka sa neindexuje alebo nedosahuje predpokladané umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania:

- Stránka by mala mať zrozumiteľnú hierarchickú štruktúru a všetky odkazy na nej by mali byť korektné.

- Stránka by mala mať originálny obsah, treba si dávať pozor na duplicitné texty.

- Stránka by mala obsahovať HTML prvok <title> a pri obrázkoch parameter alt.

- Stránka by mala byť (čo najviac) HTML a CSS validná.

- Stránka nesmie využívať neetické SEO praktiky.

- V koreňovom adresári stránky by mal byť správne zapísaný súbor robots.txt, príp. treba skontrolovať aj správny zápis sitemap.xml (ak ho používame).

- Stránka by mala byť korektná v rámci X-browseru.

- Čas načítania a zobrazenia stránky by mal byť čo najkratší.

- Stránka nesmie byť "nainfikovaná" vírusmi, trojanmi alebo inými typmi malwaru.

- Na stránku by mali spätne odkazovať len také stránky, ktoré nie sú v blackliste alebo nemajú vysoký tzv. badRank.

Verifikáciu stránky niektorých uvedených bodov odporúčam vykonať pomocou online nástroja Google Webmasters Tools . Ak zistíte príčinu, ktorá mohla spôsobiť penalizáciu, snažte sa chybu alebo nedostatok okamžite odstrániť. Potom treba len čakať a vyzbrojiť sa trpezlivosťou, kedy crawler príde na vašu zmenenú stránku a prečíta ju. V tom najlepšom prípade ju aj zaindexuje. :-) Ak sa ani po čase nedostavia pozitívne výsledky, odporúčam obrátiť sa priamo na fórum Google , kde by vám mali poskytnúť konkrétny dôvod penalizácie vašej stránky.