SEOBook logoV týchto dňoch spoločnosť SEOBOOK uverejnila na svojich stránkach zaujímavé výsledky, ktoré sa venujú správaniu sa používateľov internetových vyhľadávačov.

Podľa výsledkov prieskumu 55% používateľov pri nenájdení relevantného výsledku vyhľadávania radšej zadá modifikovaný hľadaný výraz, ako keby mali kliknuť na ďalšiu stranu v SERP-e. Druhú stranu navštevuje 45% používateľov. Rozdiel v správaní medzi mužmi a ženami je veľmi nízky až malicherný. Zaujímavé sú však porovnania veku používateľov, kde modifikovaný hľadaný výraz najviac zadávajú používatelia vo veku od 55 do 64 rokov, pričom na druhú stranu sa najviac preklikávajú používatelia vo veku od 35 do 44 rokov. Zaujímavé výsledky, z ktorých je možné usúdiť, že staršia veková skupina sa snaží vo vyhľadávaní používať viac synoným alebo upravených výrazov, a súčasne pre túto skupinu sú webové stránky na ďalších stránkach SERP-u nepodstatné. Prieskum SEOBOOK-u uvádza aj detailnejšie výsledky prieskumu.

Ďalší prieskum tejto spoločnosti sa zameral na počet používaných vyhľadávačov priemerne u jedného používateľa. Takmer polovica opýtaných používa len jeden vyhľadávač. Dva vyhľadávače používa takmer 27%, tri vyhľadávače 9%, zvyšok štyri až viac vyhľadávačov. Aj tu je rozdiel medzi mužmi a ženami veľmi malý. Čo sa týka vekovej kategórie, tak jeden vyhľadávač používa najviac 25 až 34-roční, naopak, najviac vyhľadávačov používajú vekovo najstarší.

Napriek tomu, že prieskumy sa uskutočňovali v rámci USA, ich výsledky je možné akceptovať pre európsky, resp. slovenský pomer. Najmä prvý prieskum, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že máloktorí používatelia vyhľadávačov sa preklikávajú v SERP-e na viac ako 2. stranu, resp. ďalšiu stranu. Druhý prieskum nie je až tak pre Slovensko podstatný, keďže majoritné zastúpenie má vyhľadávač Google.