Stop duplicitnému obsahuO kanonických verziách web stránok sa už vie dosť dlho. Prakticky každý SEOista aspoň teoreticky vie, o čom sú a na čo slúžia. Málokto však vie, kedy a ako ich prakticky používať. Skúsim vysvetliť zmysel kanonických stránok.

Najskôr si uveďme, čo kanonická stránka je. V podstate ide o akúsi preferovanú stránku z viacerých stránok, ktoré majú rovnaký obsah. Napríklad predstavme si v e-shope zobrazený zoznam výrobkov, koré je možné zoraďovať podľa abecedného názvu výrobkov, podľa ich cien, podľa hodnotení, podľa nejakého špecifického triedenia, atď. Každé zoradenie výrobkov sa prevažne vykonáva na základe URL parametrov, pričom zápis URL adries je diferentný, avšak obsah stránok je prakticky rovnaký. Keďže Google vie, že tieto stránky sú rovnaké, zaindexuje len jednu, a to len tú, o ktorej si myslí, že je najlepšia. Definovanie kanonickej stránky nám umožňuje určiť, ktorá z týchto stránok je podľa nás najlepšia, resp. ktorú chceme preferovať a obrazne povedané - odporučiť ju Googlu, aby ju zaindexoval. Takýmto spôsobom sa vieme vyhnúť aj duplicite obsahu.

Príklad

Skúsme si to ukázať na konkrétnom príklade. Máme 2 stránky, ktorých URL sú:

1. http://www.mojadomena.sk/vyrobky.php?sortby=nazov

2. http://www.mojadomena.sk/vyrobky.php?sortby=cena

Obe stránky majú rovnaký obsah len s tým rozdielom, že výrobky sú zoradené na 1. stránke podľa názvu, na 2. stránke podľa ceny (vzostupne, zostupne). Podľa URL adries ide o 2 dve odlišné stránky. Ak chceme preferovať 1. stránku, tak v rámci 2. stránky určíme, že kanonickou stránkou je 1. stránka, čím navrhujeme Googlu, aby pred 2. stránkou uprednostnil 1. stránku.

Zápis kanonickej stránky

Kanonická verzia stránky sa zapisuje HTML prvkom <link> a atribútom rel="canonical" v časti <head>. Teda v našom príklade by zápis vyzeral takto:

<link href="http://www.mojadomena.sk/vyrobky.php?sortby=nazov" rel="canonical" />

Tento zápis vložíme do časti 2. stránky.

Kedy nepoužívať kanonické stránky

Kanonické stránky môžeme definovať len v rámci jednej domény alebo subdomény. Nie je možné kanonickú URL určovať na presun do inej domény. Predstavme si situáciu, že okrem vyššie uvedených dvoch stránok máme identický obsah aj na ďalšej stránke, a to na inej doméne, napr:

http://www.cudziadomena.sk/azastievyrobky.php?zorad=1

V tomto prípade nemá význam použiť kanonickú verziu stránky, pretože presun do inej domény nie je možný, resp. je možný len redirectom 301.

Kanonické stránky odporúčam používať výhradne len pri podobných alebo úplne obsahovo rovnakých stránkach. Google si na to dáva pozor a upozorňuje, že môže penalizovať tie stránky, ktoré sa snažia „slabšie" podstránky presunúť na kanonickú stránku.