Takmer každý majiteľ alebo tvorca webovej stránky, ktorý si prečíta nejaké informácie o SEO, si kladie otázku, či je nutné, aby sa témou optimalizácie pre vyhľadávače zaoberal. Všetky webové stránky sú vytvorené a uverejnené na nete s nejakým cieľom, poslaním, zámerom. Preto by som majiteľov stránok rozdelil práve podľa tohto kritéria, a to do 3 skupín:

1. Tí, ktorí chcú dosiahnuť to, aby na ich stránky chodilo čo najviac návštevníkov, sú ochotní pravidelne financovať reklamu a takto si vybudovať čo najväčšiu autoritu svojich stránok.

2. Tí, ktorí po spustení stránok nie sú ochotní vynakladať ďalšie finančné prostriedky, stačí im zafinancovať doménu a dostatočný webhosting. Napriek tomu by chceli dosiahnuť, aby ich stránky mali dobré výsledky vo vyhľadávačoch, a tým pádom aj dostatočnú samotnú návštevnosť stránok.

3. Tí, ktorí po spustení stránky nie sú ochotní robiť nič - teda stránke nevenujú žiadnu pravidelnú pozornosť a nechávajú ju na pospas osudu.

Každá jedna z týchto skupín má istým spôsobom šancu dostať sa na dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch. Pretože, ak vytvorím stránku, ktorá má dostatočne originálny obsah, ktorý v budúcnosti nebudem vôbec aktualizovať a obsah nebude mať "konkurenciu" ani po 5 rokoch, tak postupom času sa môže stať, že stránka bude mať počas tejto doby dobré umiestnenie. Avšak situácia sa môže zmeniť k "horšiemu", ak stránka už nebude mať kredit "originálna" a predbehnú ju iné stránky s väčšou autoritou. To však neznamená, že moja stránka upadne do zabudnutia (vzhľadom na to, že silným faktorom je aj vek domény stránky). Zostane "viditeľná", avšak s inými výsledkami vo vyhľadávačoch. Touto skupinou sa teda nebudem zaoberať.

Ako už vyplýva z definície 1. skupiny, títo ľudia si umiestnenie svojich stránok "zaplatia". Stačí použiť niektoré zo služieb PPC (na Slovensku sú to Google Adwords, e-target, Google Adsense). Z hľadiska SEO sa stačí zaoberať prevažne netechnickými faktormi SEO (sémantika obsahu, kľúčové slová) a základnými technickými faktormi (titulok stránky, nadpisy na stránke, apod).

SEO je najdôležitejšie pre 2. skupinu, teda pre tých, ktorí chcú zadarmo, resp. s čo najnižšími nákladmi dosiahnuť lepšie umiestnenie stránky. Odporúčal by som implementovať čo najviac technických prvkov SEO a mať dobrý obsah, čiže používať slová, ktoré nemajú príliš veľkú konkurenciu. Obsah by mal byť čo najoriginálnejší a pravidelne aktualizovaný. Popri tom netreba zabúdať na písanie PR článkov a linkbuilding. SEO síce nezaručí 100% úspešnosť, ale zavedením jeho známych a všeobecných pravidiel je možné dosiahnuť lepšie výsledky .