Search Engine Optimization Starter GuideV týchto dňoch Google uverejnil update Sprievodcu SEO. Tento základný sprievodca SEO Google prvýkrát oficiálne publikoval pred dvoma rokmi, ktorý bol preložený aj do viacerých jazykových mutácií. Jeho posledná verzia obsahuje niekoľko vylepšení:

 • štruktúra sprievodcu sprehľadňuje jeho celý obsah
 • dôležité definície a výrazy sú čitateľovi zvýraznené
 • pri prezentovaní ukážkových príkladov je použitých viac obrázkov
 • sprievodca obsahuje novú kapitolu SEO pre mobilné zariadenia

Z hľadiska obsahu sa sprievodca takmer vôbec nezmenil, neuvádza žiadne prevratné zmeny v algoritme hodnotenia webových stránok a ich umiestňovania v SERP. Naďalej platia tieto pravidlá, ktoré Google uvádza ako dôležité pri optimalizovaní webových stránok:

 • originálny, krátky a výstižný HTML prvok <title> pre každú stránku
 • originálny obsah meta značky description pre každú stránku
 • user friendly URL
 • jednoduchá a prehľadná štruktúra stránky, jej hierarchické členenie
 • pozor na duplicitný obsah stránky, Google odporúča používanie presmerovania cez redirect 301, kanonických URL alebo link elementu rel="canonical"
 • prehľadná a zrozumiteľná navigácia (menu) stránky, vyhýbajte sa tvorbe menu vo flashi alebo v javascripte
 • sitemap (mapa stránok) pre používateľa, sitemap (najčastejšie vo forme xml súboru) pre vyhľadávače
 • nesmie chýbať chybová stránka 404
 • zaujímavý a originálny obsah stránky používajúci príslušné kľúčové slová
 • dobre písané anchor texty - opis cieľa odkazu
 • pri obrázkoch používanie atribútu alt a vystižný názov img súboru
 • pre optimalizáciu obrázkov používanie tzv. image sitemap
 • hierarchické nadpisy v HTML prvku
 • efektívne používanie súboru robots.txt
 • tvorba relevantných spätných odkazov