Prístupnosť štátnych webov SR Už niekoľko rokov platí na Slovensku Zákon o informačných systémoch verejnej správy (č. 275/2006 Z.z.) a Výnos o štandardoch pre ISVS, ktoré stanovujú verejným inštitúciám povinnosť dodržiavať štandardy obsahu a funkčnosti webov, resp. ich prístupnosti. Dohľad vykonáva Ministerstvo financií SR, ktoré má tú moc udeliť pokutu "neprístupným" webom. Dodnes som ale nepočul a ani sa nikde nedočítal o tom, že by bola vôbec udelená nejaká pokuta. A to aj napriek tomu, že oficiálna správa z monitorovania prístupnosti webov v rokoch 2008 a 2009 hovorí o veľkom sklamaní - weby neobsahujú základné pravidlá prístupnosti, a to aj napriek tomu, že subjekty boli na to upozorňované a vyzvané k náprave chýb.

Poďme sa teda pozrieť, ako to so štátnymi web stránkami v skutočnosti vyzerá. V niekoľkých častiach tohto blogu uvediem rýchlu analýzu webov z hľadiska prístupnosti a budem rád, ak na túto tému sa tu rozvinie živá diskusia. Pri analýze prístupnosti sa zameriam prevažne na štátne weby, konkrétne na weby ministerstiev SR, a aby som nebol veľmi prísny, tak budem sa zaoberať hlavne pravidlami prístupnosti s najvyššou a so strednou prioritou koncepcie WCAG 2.0 . Z nižšej priority vyberiem len tie, ktoré nie sú náročné na implementáciu a ktoré si myslím, že patria medzi "dôležité". Na monitoring a analýzu webov použijem niekoľko desktopových a online nástrojov, pre niektoré body prístupnosti použijem manuálne testy čítačky, resp. textové verzie webov.

Na záver chcem len upozorniť, že analýzu budem robiť bez ohľadu na "ľavú" alebo "pravú" politiku. Myslím si, že situácia (ne)prístupnosti štátnych webov sa doteraz nijako radikálne nezmenila ani po poslednej zmene vládnej garnitúry, pretože ako pri takmer všetkých projektoch, aj pri tvorbe obsahu a štruktúry web stránok počuť od ich tvorcov a administrátorov, že "nie sú na to peniaze". Som presvedčený, že chyby a nedostatky, ktoré uvediem, bude možné odstrániť rýchlo a s čo najnižšími nákladmi.