Web stránka Ministerstva školstva V rámci seriálu Prístupnosť štátnych webov sa pozrieme na web stránku Ministerstva školstva SR . Cieľom seriálu je analýza štátnych, resp. verejných webov z hľadiska pravidiel prístupnosti. Štátna a verejná správa je podľa zákona a právnych noriem povinná zabezpečiť, aby jej stránky boli prístupné pre handicapovaných používateľov. Tak poďme sa pozrieť, aké chyby sa mi podarilo vydolovať:

 1. Chýbajúce alt a title - Niektoré HTML tagy <img> obsahujú prázdne atribúty alt a title, čo síce nie je až taká veľká chyba, ale v niektorých prípadoch by som si vedel predstaviť pridanie adekvátneho popisu do týchto atribútov.
 2. In-line CSS štýly - V mnohých HTML fragmentoch sú použité in-line CSS štýly, pričom však v sekcii <head> nie je definovaný tzv. style sheet language (napr. meta tag meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"). Ak sa už musia používať in-line štýly, tak obsah v atribúte style nesmie obsahovať na začiatku a ani na konci prázdnu medzeru (napr. style="float:left; "). A navyše, odporúčal by som použiť CSS štýly v externých súboroch.
 3. Chybné formuláre I. - Aj keď formuláre (na celom webe som našiel len jeden formulár) obsahujú potrebný HTML tag <label>, tento tag je mimo bloku <form> a atribút for obsahuje identifikátor, ktorý prakticky na stránke vôbec neexistuje, takže <label> odkazuje na neplatný identifikátor.
 4. Chybné formuláre II. - Vo formulári chýba potvrdzovací button. Použitie atribútu onmousedown, ako to je teraz použité vo formulári, nie je najšťastnejšie, pretože funkcionalia formulára nefunguje vo Firefoxe a v Chrome. Tým pádom používatelia týchto browserov nemôžu využívať formulár, nehovoriac o tom, že čítačky takýto formulár nedokážu submitnuť.
 5. Absolútne miery - Vo Vyhlasení o prístupnosti ministerstvo uvádza, že rozmery webu sú definované v relatívnych jednotkách, čo však nie je úplne pravda. Niektoré jednotky sú uvedené absolútne.
 6. Chybné anchor texty - Niektoré anchor texty obsahujú rovnaký text ako obsah odkazu.
 7. HTML tagy - Namiesto použitia HTML tagov i alebo u odporúča sa použiť em alebo strong.
 8. Definícia javascriptu - Pri použití javascriptových funkcií ako napr. onclick, onmouserover, apod. by mala byť v sekcii <head> definícia javascriptu (napr. meta tag meta http-equiv="Content-Script-Type" content="type").
 9. Zbytočné tabuľky - Tzv. tabuľkové štýly sú použité tam, kde by nemuseli, resp. nemali byť. Na celej webovej stránke som nenašiel fragment, ktorý by musel byť zalomený v tabuľke.
 10. Nadpisy a ich hierarchia - Hierarchia nadpisov je katastrofálna. Ako môže byť nadpis <h1> definovaný ako názov ľavého stĺpca "Hlavné menu"? Aspoň keby sa obsah <h1> menil podľa meniaceho sa <title> každej podstránky, avšak v skutočnosti <h1> sa na celom webe nemení a je definovaný ako "Hlavné menu". Nadpis <h2> je ako-tak ošetrený a aspoň na niektorých podstránkach definuje skutočný nadpis článku (niekde som dokonca zahliadol prázdne <h2>, čo je tiež chyba). Ďalšie hierarchické tagy <h3><h6> som vôbec nenašiel.
 11. Absencia klávesových skratiek - Webová stránka vôbec neponúka používateľom používať klávesové skratky pre základné funkcie alebo pre rýchlejšiu orientáciu na stránke.
 12. "Čudný" titulok - Obsah titulku (meta tag <title>) je niekedy príliš dlhý (vyše 100 znakov) a vždy začína slovným spojením "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky". Až potom následuje titulok podstránky. Pre handicapovaného používateľa je lepšie, ak titulok začína pomenovaním aktuálne zobrazenej podstránky a až potom následuje "brand".
 13. Nedostatočné informácie I. - Mnohé dokumenty sú uverejnené vo formáte .doc alebo .pdf, avšak odkazy na ne neobsahujú informácie, o aké typy dokumentov ide a aké sú ich veľkosti.
 14. Nedostatočné informácie II. - Niektoré odkazy otvárajú stránky v novom okne, pričom pri odkaze chýba informácia pre používateľa, že príslušná stránka sa zobrazuje v novom okne.