Web stránka Ministerstva vnútra SRV ďalšom dieli série článkov Prístupnosť štátnych webov sa pozrieme na web stránku Ministerstva vnútra SR. Mnohé chyby týkajúce sa prístupnosti sú podobné ako v prípade predchádzajúcej analýzy. Preto, aby som sa neopakoval, niektoré z nich spomeniem len v skratke alebo ich úplne vynechám. Chyby a zistené nedostatky sa týkajú syntaktickej analýzy, HTML tagov a výslovne problematiky prístupnosti.

 1. HTML a CSS validácia - Ministerstvo na svojej stránke v rámci vyhlásenia o prístupnosti uvádza základné technické informácie a zoznam klávesových skratiek. Všetko by bolo v poriadku, keby tam neboli zobrazené ikonky W3C validátorov (HTML, CSS), ktoré „nútia" návštevníkov pozrieť si to množstvo HTML chýb.
 2. Definícia javascriptu - Na stránke sú používané javascriptové funkcie (onfocus, onchange), ale v časti <head> chýba definícia javascriptu, (napr. meta tag meta <http-equiv="Content-Script-Type" content="type">). Problém je v tom, že User Agent nemusí skripty správne interpretovať. Tomu sa dá vyhnúť práve definíciou javascriptu.
 3. Chýbajúci label - Nie všetky elementy formulárov majú definovaný povinný HTML tag <label>.
 4. Syntaktické chyby - Našiel som množstvo syntaktických chýb (len na 1 podstránke ich bolo 32). Najčastejšie sa vyskytujú hodnoty, ktoré nie sú definované v úvodzovkách alebo mnohé HTML tagy sú zduplikované, príp. chýbajú ukončovacie tagy. Predpokladám, že tieto chyby na stránke spôsobuje WYSIWYG. S korektným zobrazením obsahu stránky môžu mať problém nielen browsery, ale hlavne čítačky. Aj z tohto dôvodu som v 1. bode spomenul W3C validátory.
 5. Chýbajúce atribúty alt a title - Niektoré obrázky a odkazy nemajú vôbec definované popisy, teda atribúty alt a title, a pritom nejde len o ikonky, pri ktorých sa popis veľmi nevyžaduje.
 6. Anchor texty - Anchor texty sú rovnaké. Používateľ nevie, keďže pri odkazoch chýbajú atribúty title, kam odkazy smerujú (napr. 3 odkazy majú rovnaký text v tvare "celá správa"). Riešením by bolo pridať atribút title alebo ešte lepšie, rozšíriť a upresniť anchor texty.
 7. Definícia štýlov - Ak sa používajú inline štýly, tak štýlovací jazyk by mal byť definovaný v časti <head>. Problém je podobný ako v bode 2, tzn. User Agent nemusí štýly interpretovať korektne.
 8. Nesprávny zápis znakov - V texte je používaný napr. znak "<", ktorý však čítačka a browser môžu chápať ako začiatočný HTML tag. Preto treba tento znak zapisovať v HTML kóde.
 9. Identifikácia pulldown menu - Na stránke je použité pulldown menu, ktoré nemá sprievodný text, takže nie je jasné, k čomu menu patrí a čo si ním používateľ vyberie. Riešením je pridať atribút title do <select>, ktorý identifikuje menu a informuje o jeho zameraní.
 10. Veľa znakov v alt - Text v atribúte alt by nemal obsahovať viac ako 150 znakov. Ak už potrebujeme zadefinovať v alt dlhší text (najmä ak ide o obrázok alebo iný netextový fragment), pomôže nám k tomu atribút longdesc.
 11. Kontrast farieb - Z hľadiska pomeru kontrastu farieb popredia (fontu) a pozadia je na stránke niekoľko častí, ktoré majú hodnoty kontrastu príliš nízke (napr. footer stránky). Tieto časti môžu byť pre slabozrakých návštevníkov ťažko čitateľné.

Celkové hodnotenie webu je z hľadiska prístupnosti lepšie ako web Ministerstva školstva SR.