Podľa posledných informácií uverejnených na Google Webmaster Central Blogu, Google dokáže indexovať obsah flashových súborov. Dokonca používa algoritmus, ktorý "simuluje" klikanie používateľa s cieľom dostať sa do vnútra flashu k "aktivitám", ktoré sú viditeľné až po nejakom úkone používateľa.

Ak zadáme do Google vyhľadávača napr. text business filetype:swf, vo výsledkoch sa nám objaví množstvo odkazov, ktoré majú pred titulkom text [FLASH]. Ide o tzv. swf súbory, ktoré nám Google poskytol na základe našej hľadanej frázy. Teda Google dokáže indexovať už aj obsah flashu, a to vďaka nástroju od Adobe. Pre developerské použitie Adobe poskytuje Kit s názvom Flash Search Engine SDK, ktorý sa spúšťa z príkazového riadku a podľa zadaných parametrov je schopný vypísať všetky texty swf súboru.

Flash Search Engine extrahuje z swf súboru nielen text zo statických a dynamických textových polí, ale aj všetky odkazy, ktoré sú uvedené v kóde Action Script. Aby ich Googlebot videl, odkazy musia byť ohraničené jednoduchými alebo dvojitými úvodzovkami a musia začínať na http. Okrem toho, odkazy by mali mať koncové prípony HTM, HTML, CFM, SWF, JPG, JPEG, GIF, MP3 alebo WAV. Ak sú splnené tieto podmienky, swf súbor môže byť úspešne zaindexovaný.

Google zatiaľ nepracuje na indexovaní flashu s obrázkami, dokonca radí, aby slová, ktoré nechcete, aby Google indexoval z daného swf súboru, boli umiestnené v tvare obrázkov. V prípade, že nechcete, aby nebol zaindexovaný celý swf súbor, príp. viac swf súborov, je vhodné definovať tieto výnimky prostredníctvom súboru robots.txt.