Sitemap ako XML súbor slúži na to, aby vyhľadávače vedeli získať aktuálne URL adresy z webovej stránky. Štruktúra súboru je presne stanovená. Google túto štruktúru stále rozširuje a momentálne umožňuje v nej definovať už aj iné typy obsahu, a to napr. videá, obrázky, geo informácie, apod. Takto je možné predložiť vyhľadávaču odkazy na tieto formáty, ktoré na základe zváženia majiteľa stránky môžu obsahovať dôležité informácie, ktorými by sa vyhľadávač mal zaoberať.

Ostatné pravidlá štruktúry súboru zostávajú naďalej platné, medzi ne patrí hlavne obmedzenie počtu URL adries (max. 50 000) a celý súbor by mal mať nekomprimovanú veľkosť maximálne 10 MB.

Príklad špecifikácie sitemapu: 

Príklad viac typov obsahu v sitemap