Pojem cloaking (maskovanie, zahaľovanie) označuje poskytovanie odlišného obsahu webovej stránky pre roboty vyhľadávačov a pre samotných používateľov. Z hľadiska SEO ide o spornú metódu, pretože je možné ju použiť na dobrý účel, ale súčasne ju aj zneužiť.

Príklady cloakingu:
– zámena obrázkov za text
– presmerovanie obsahu vyradeného z indexu na nevyradený obsah
– sprístupnenie spoplatneného obsahu len pre vyhľadávače
– ukrytie URL s identifikátorom pred vyhľadávačmi

Medzi legitímne použitie cloakingu je možné považovať zámenu obrázkov za text v prípade, že za atribútom alt je uvedený text, ktorý popisuje obrázky pre používateľov používajúcich software na čítanie obrazovky, respektíve ktorí majú deaktívované zobrazovanie obrázkov vo svojich prehliadačoch. Vyhľadávače nedokážu prečítať text, ktorý je graficky zobrazený v rámci obrázku, preto je vhodné v rámci HTML prvku <img> používať atribút alt.

Ďalšou legitímnou technikou cloakingu je poskytnutie textovej podoby obsahu v rámci kódu JavaScript do HTML prvku <noscript>. Tento spôsob je možné použiť v prípade, ak webová stránka obsahuje multimediálny obsah ako Flash alebo JavaScript, ktorý vyhľadávacie roboty "nevidia" a nemôžu ho zaindexovať. Takýto obsah je pochopiteľne neviditeľný aj pre používateľov, ktorí majú vo svojich prehliadačoch vypnutý JavaScript. Uvedením textového obsahu do HTML prvku <noscript> sa tento obsah "zviditeľní", avšak musí byť totožný s obsahom uvedeným v kóde JavaScript. Ak do prvku kódu JavaScript sa umiestni iný text ako do prvku <noscript>, vyhľadávače môžu proti stránke zakročiť, pretože používateľom, ktorým sa zobrazuje text v kóde JavaScript, sa zobrazí iný text ako vyhľadávačom, ktorým sa zobrazuje text v prvku <noscript>.

Ostatné techniky cloakingu sú veľmi diskutabilné, pretože názory na ich legitímne používanie sú zo strany správcov vyhľadávačov, SEO odborníkov a tvorcov webových stránok rôzne. Polemika všetkých zúčastnených strán vedie k tomu, že použitie cloakingu v prípade menej relevantnej webovej stránky sa neodporúča, pretože môže to mať na jej existenciu negatívny dopad. Pri relevantných webových stránkach je tento dopad menej závažný.