Google Sandbox je filter aplikovaný na danú web stránku vo výsledkoch vyhľadávania. Je to akýsi ochranný mechanizmus Googlea pred nekvalitným a nárazovým linkbuildingom, pod čím môžeme rozumieť rýchly nárast počtu prichádzajúcich odkazov na web stránku, odkazy z nekvalitných zdrojov, odkazy s rovnakým textom odkazu, kupované odkazy alebo odkazy z nebezpečných stránok, ktoré sú v Sandboxe. Do Sandboxu môžu byť zaradené nielen staršie web stránky, ale aj nové, čo môžeme metaforicky nazvať, že sú "v karanténe", prostredníctvom ktorej si Google takto overuje aktuálnosť stránok a ich dôveryhodnosť.

Skutočnosť, že web stránka sa dostala do Sandboxu, sa prejavuje tým, že stránka sa nezobrazuje na hlavné kľúčové slová vo výsledkoch vyhľadávania. Dokonca aj stránky s dobrým a unikátnym obsahom, kvalitnými spätnými odkazmi a vysokým Google PageRankom sa môžu jednoducho ocitnúť v Sandboxe. Medzi hlavné znaky toho, že web stránka skončila v Sandboxe, patria:
– web stránka sa nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania ani na meno domény
– web stránka sa nezobrazuje ani na exaktné frázy z metaznačky <title>
– web stránka sa pôvodne zobrazovala na popredných pozíciách pre konkurenčné frázy, a zrazu sa prepadla na vzdialené pozície
– web stránka má na rozdiel od Googleu dobré pozície vo vyhľadávačoch Bing alebo Yahoo!

Google Sandbox treba chápať ako dočasné úložisko podozrivých web stránok zo spamu. Pre nové stránky, ktoré sú v Sandboxe, existuje neoficiálna "karanténna doba" (6 až 12 mesiacov), ktorej sa však dá vyhnúť tým, že na web stránku sa získa niekoľko kvalitných spätných odkazov.

Hrozba Sandboxu existuje prakticky pre všetky web stránky, niektoré sú však ohrozené viac, niektoré menej. Prevažne ide o stránky, ktoré sú nové a vznikli nedávno a ich webmasteri ich začali optimalizovať na vysoko konkurenčné slová. Niektoré nové stránky sa do Sandboxu dokonca ani nedostanú a hneď od začiatku ich spustenia sa umiestňujú na popredných pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania, čo však neplatí pre viackonkurenčné slová.

Zo skúseností mnohých webmasterov sa zistilo, že web stránku je možné zo Sandboxu dostať kvalitnými spätnými odkazmi, ktoré vedú na príslušnú web stránku. Niekedy postačí jeden autoritatívnejší odkaz, inokedy ich treba získať viac. To však nemusí byť vždy pravda, lebo niekedy algoritmus Googleu sám opätovne prehodnotí, či stránka musí alebo nemusí ešte zostať v Sandboxe. V takomto prípade treba „čas čakania” venovať tvorbe kvalitného a unikátneho obsahu stránky. Existujú dva spôsoby, ako sa úplne vyhnúť Sandboxu:
– obsah web stránky treba zameriavať na menej konkurenčné slová
– nové web stránky treba vytvárať pod subdoménami už zabehnutých web stránok

V každom prípade, skutočnosť, že web stránka sa nachádza v Sandboxe, je prirodzená reakcia Googleu na nové stránky, respektíve stránky optimalizované na vysoko konkurenčné slová. To môže tvorcom a webmasterom stránok pomôcť zlepšiť svoje stránky oproti konkurencii, ktorá vďaka Sandboxu nemusí ani tušiť, že sa chystá konkurenčný boj.