PageRank ako patent spoločnosti Google je algoritmus, ktorý meria dôležitosť webovej stránky na základe hodnoty odkazu vzhľadom na ostatné stránky, ktoré sú zaindexované vo vyhľadávači. Podobný vyhľadávací algoritmus využívajú aj ostatné vyhľadávače (Seznam S-Rank, Jyxo Rank, Compete Rank, Alexa Rank, SEOmoz Linkscape mozRank). Tieto algoritmy vyjadrujú pravdepodobnosť, že užívateľ, ktorý náhodne klikol na odkaz, narazí na danú webovú stránku. Stránka, na ktorú by mohol prísť častejšie, je pravdepodobne dôležitejšia – a má vyšší PageRank. Každá webová stránka, ktorá odkazuje na inú, zvyšuje PageRank odkazovanej stránky. Avšak tento algoritmus je len jeden z faktorov, ktorý vyhľadávače používajú pri vytváraní konečnej SERP.

Na zistenie aktuálneho hodnotenia webovej stránky je možné použiť množstvo on-line alebo off-line nástrojov (súčasť SEO softvéru, toolbary pre prehľadávače, rôzne webové stránky zobrazujúce aktuálnu rankovú hodnotu zadanej webovej stránky). Webové stránky s vyšším rankom bývajú spravidla vyhľadávačmi zaindexované skôr a reindexované častejšie.