Používanie kľúčových slov v názve domény alebo v URL adrese má pravdepodobne len malý, ale za to pozitívny vplyv na umiestnenie webovej stránky. Vzhľadom na to, že doména alebo URL adresa je často používaná ako text prichádzajúceho odkazu na danú stránku, má vplyv aj na mieru preklikov, pretože návštevníka výsledkov vyhľadávania môže anchor text v URL adrese presvedčiť, aby na daný odkaz klikol.

V prípade, že webová stránka používa URL so subdoménou www a súčasne aj URL bez tejto subdomény, je nutné zamedziť duplicite obsahu stránky, a to tak, že buď každá táto URL adresa bude mať odlišný obsah (čo nie je z používateľského hľadiska veľmi logický krok), alebo ich sústrediť len na jednu. V tomto prípade je riešením presmerovanie domén pomocou HTTP hlavičky 301.

Pri tvorbe webových stránok je dobré z pohľadu SEO myslieť na využitie SEF URL, kedy namiesto dynamickej URL adresy sa používajú SEF URL adresy. Aj keď vyhľadávače nepriraďujú kľúčovému slovu v URL adrese veľkú váhu, má to sekundárny prínos z hľadiska lepšej zapamätateľnosti URL adresy zo strany používateľa.