Medzi black hat techniky patrí aj ukradnutie obsahu webovej stránky a jeho umiestnenie na inej webovej stránke. V prípade, že vyhľadávač objaví duplicitu obsahu na rôznych miestach, je nútený riešiť ťažkú úlohu, a to určenie pôvodného autora obsahu a určenie plagiátora. Je známe, že vyhľadávače webové stránky s duplicitným obsahom odstránia zo svojich indexov. V niektorých prípadoch môže sa stať, že ukradnutý obsah umiestnený na relevantnej webovej stránke môže byť vyhľadávačom skôr zaindexovaný ako originál obsahu, pričom dochádza k paradoxnej a pre skutočného autora webovej stránky veľmi nepríjemnej situácii. Takýmto problémom je možné predísť implementáciou kvalitnej mapy stránok (sitemap) v tvare HTML stránky a súčasne v tvare XML súboru umiestneného v koreňovom adresári stránky, ktorý slúži práve vyhľadávačom pre rýchlejšie prechádzanie a zaindexovanie stránok.

V prípade, že sa podarí zistiť IP adresa skriptu na serveri, ktorý kradne obsah, je možné ho zablokovať pomocou direktívy v súbore .htaccess v koreňovom adresári stránky.