Kedysi sa optimalizácia webových stránok uskutočňovala prevažne len úpravou faktorov na samotných stránkach. Neskôr budovaním siete hodnotných odkazov pre stránky vznikol obchod s odkazmi ako prirodzená reakcia, ktorá pomôže dosiahnuť lepšie výsledky vo vyhľadávačoch. Podľa vyjadrenia Google, zakúpený odkaz musí obsahovať v HTML prvku <a> atribút rel="nofollow", avšak podľa mnohých SEO odborníkov to nie je nutné, pretože poskytovateľ obsahu môže odmietnuť umiestnenie ponúkaného odkazu, pokiaľ odkaz nemá s obsahom žiadnu spojitosť. A navyše, pokiaľ poskytovateľ obsahu považuje odkaz za tematicky podobný jeho obsahu, nie je dôvod do odkazu pridávať atribút rel="nofollow". Kupovanie odkazov môže vyhľadávač považovať za spamovanie ako black hat techniku v prípade, ak kupovanie prebieha agresívne a nesprávne, pod čím treba rozumieť umiestnenie zakúpených odkazov na tematicky odlišných webových stránkach.