Long tail (kľúčové frázy) sú zložitejšie vyhľadávacie výrazy, ktoré obsahujú okrem jednotlivých kľúčových slov aj doplňujúce slová. Z používania týchto konkrétnejších špecifikovaných vyhľadávacích fráz plynie prekvapivo vysoká návštevnosť (Altamira Softworks, 2009). Používanie sématicky podobných výrazov pomáha stránke umiestňovať sa na popredných pozíciach aj pri menej frekventovaných vyhľadávaných frázach.

Trh je už dnes presýtený veľkým množstvom webových stránok a konkurencia sa zo dňa na deň zväčšuje. Používatelia si tento fakt už uvedomujú a podľa toho postupne menia aj svoje správanie pri vyhľadávaní. Zatiaľ čo pred časom sa hľadali prevažne jednoslovné alebo dvojslovné frázy, dnešným trendom sa stáva získanie vyššej relevantnosti výsledkov vyhľadávaním long tail kľúčových slov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa týmto smerom bude v budúcnosti uberať aj optimalizácia pre vyhľadávače.