Ide o doplnkové alebo podporné malé webové stránky, ktoré fungujú ako doplnok k hlavnej webovej stránke. Majú vlastné URL adresy alebo domény a obsahujú určité informácie o produkte alebo udalosti spolu s odkazom na hlavnú stránku, na ktorej je možné si daný produkt objednať. Mikrostránky sa využívajú prevažne v rámci marketingovej stratégie na zvýšenie a podporu predaja určitého produktu alebo pre určité informácie, ktoré priamo nezapadajú do koncepcie hlavnej stránky. Cieľom je uviesť viac detailných informácii, ktoré by inak nemohli byť uvedené na hlavnej stránke.

Tvorba mikrostránok sa často spája so snahou zvýšiť počet relevantných odkazov na jednu webovú stránku, avšak podľa mnohých odborníkov na SEO majú význam mikrostránky len z marketingového hľadiska, a nie z hľadiska SEO.