Vzhľadom na to, že pri písaní textov sa kľúčové slová prirodzene dávajú do nadpisov, vyhľadávače hodnotia slová v nadpisoch na stránke ako dôležitejšie ako ostatný text. Zvyčajne sú nadpisy písané väčším písmom, a to v šiestich úrovniach (h1 až h6). V minulosti boli tieto elementy zneužívané k manipulácii s výsledkami vyhľadávania, ale aj napriek tomu dnes patria medzi dôležité on page faktory.

Používanie nadpisov na stránke je dôležité okrem iného aj z hľadiska prístupnosti a použiteľnosti webovej stránky. Užitočné je kľúčové slová rozdeliť podľa dôležitosti a podľa toho ich aj používať v nadpisoch. Najdôležitejšie kľúčové slovo by malo byť zapísané v HTML prvku <h1>, menej dôležité slovo v HTML prvku <h2>. Rovnako je dôležité používať na každej stránke len jeden prvok <h1>, z čoho vyplýva, že štruktúra stránky by mala byť vopred rozvrhnutá a mala by obsahovať hierarchické usporiadanie HTML prvkov <hX>.