Systémoví administrátori, ktorí spravujú webové servery, by mali presne poznať záležitosti počítačovej bezpečnosti. V prípade, že útočník zneužije slabé miesto bezpečnosti a napadne systém, administrátori by mali okamžite aplikovať opravu alebo zmierniť bezpečnostné riziko. Nie je tajomstvom, že niektorí najlepší systémoví administrátori boli hackermi alebo vedia, čo hacking obnáša. Porozumieť a pochopiť všetky metódy, vďaka ktorým je možné napadnúť systém, je veľmi užitočné aj z hľadiska SEO, pretože môže to pomôcť vyhnúť sa možným problémom.

Termíny black hat (čierny klobúk) a white hat (biely klobúk) pochádzajú zo slovníka hackerov. SEO podľa white hat spočíva v presnom dodržiavaní pravidiel stanovenými podmienkami služieb vyhľadávačov. Naproti tomu tí, ktorí používajú metódy black hat, sa týmito pravidlami neriadia a niekedy zneužívajú prácu iných. V reálnom svete však máloktorý optimalizátor patrí len do jedného z týchto "klobúkov". Ide skôr o istý rozsah medzi dvomi stranami a tí, ktorí nestoja ani na jednej strane, patria do gray hat (šedivý klobúk).

Vzhľadom na to, že množstvo black hat techník zneužíva bezpečnostné nedostatky na cudzích webových stránkach, z hľadiska SEO je veľmi užitočné tieto techniky poznať.