V minulosti vývojári vytvárali webové stránky, ktoré boli optimalizované pre každý konkrétny vyhľadávač zvlásť. To už dnes neplatí, pretože tvorili by sa duplicitné obsahy stránok, čo by spôsobilo ich penalizáciu zo strany vyhľadávačov vo forme zníženia hodnotenia. Dnešné stránky musia byť z hľadiska SEO univerzálne pre všetky vyhľadávače.

Netechnické pravidlá SEO zahrňujú tvorbu kvalitného obsahu (copywriting), umiestnenie a textový obsah zvolených kľúčových slov, štruktúra stránky a navigácia.