Odkaz je základným konceptom v marketingu vyhľadávania. Bez odkazov by bola webová stránka len obyčajným súborom dokumentov bez akéhokoľvek prepojenia a viazanosti. Odkazy dávajú dohromady implicitné a explicitné informácie, preto v SEO hrajú veľmi významnú úlohu. Hodnota odkazu je prenášaná odkazom na odkazovanú stránku alebo URL adresu. Odkaz patrí medzi najdôležitejšie faktory pri zoraďovaní výsledkov vyhľadávania.

Spravidla platí, že čím viac odkazov smeruje na nejakú stránku v rámci jednej webovej stránky, tým je stránka považovaná za dôležitejšiu. V prípade, že z hlavnej stránky vedú relevantné odkazy na všetky podstránky, vyhľadávače im priraďujú rovnakú dôležitosť.