Open Directory Project (ODP) je nestranný katalóg, ktorý spravujú dobrovoľní editori z celého sveta. Každý editor sa stará o kategórie, ku ktorým má redakčné práva. Pridávanie odkazov na stránky, vykonávanie požadovaných zmien a odstraňovanie zrušených odkazov vykonávajú editori na základe ich prehlásenia o dodržiavaní smernice ODP.

Vzhľadom na to, že odkazy webových stránok sa do ODP registrujú na základe uváženia preverených a nezávislých editorov, pre vyhľadávače je ODP veľmi dobre hodnotené a považované za dôveryhodnú autoritu. Preto z hľadiska SEO je Open Directory Project veľmi dôležitý.