Parametre alt a title majú z hľadiska SEO malý význam. Napriek tomu ich správnym použitím sa stránky môžu stať prístupnejšími. Podľa niektorých SEO odborníkov majú tieto parametre väčší význam pri obrázkoch, ktoré tvoria súčasť odkazu. Z hľadiska prístupnosti a použiteľnosti sú dôležité pre čítačky a textové prehliadače, preto ich používanie by sa nemalo ignorovať. V tomto prípade idú zásady použiteľnosti, prístupnosti a SEO ruka v ruke.

Parameter alt je použiteľný len v rámci HTML prvku <img> ako alternatívny text k obrázkom, ktorý slúži ako popis pre slabozrakých a nevidiacich používateľov alebo pre prípad, ak je v prehliadači vypnuté zobrazovanie obrázkov. Parameter title sa dá prakticky použiť skoro v každom HTML prvku.