Obsah popisu v HTML prvku <meta> je pre vyhľadávače pravdepodobne dôležitý len preto, lebo ho môžu zvoliť pre prezentáciu stránky vo výsledkoch vyhľadávania namiesto zobrazenia relevantných útržkov zo stránky. To môže mať vplyv na mieru preklikov a súčasne aj na výsledok vyhľadávania, ale nie je to rozhodujúci vplyv.

Kľúčové slová v HTML prvku <meta> dnešné vyhľadávače ignorujú. Toto tvrdenie však nezastávajú všetci tvorcovia webových stránok, podľa ktorých text uvedený v HTML prvku <meta> môže mať vplyv na CTR najmä na stránkach bez textu (fotogalérie, flashové stránky).