Pod pojmom použiteľnosť webovej stránky rozumieme určitý stupeň náročnosti (jednoduchosti) pri jej používaní. Pri prístupnosti webovej stránky ide prakticky o to isté, len sa zameriava na používateľov s rôznymi postihnutiami (slabozrakí, nevidiaci, hluchonemí). Z hľadiska optimalizácie je možné tieto dva pojmy spojiť do pojmu optimalizácia pre používateľov. V tomto prípade pri implementácii webovej stránky je nutné rešpektovať nielen záležitosti optimalizácie pre internetové vyhľadávače, ale aj pravidlá použiteľnosti a prístupnosti. Ak sú tieto požiadavky postavené proti sebe, treba zvoliť vhodný kompromis.