Dodržiavanie pravidiel prístupnosti s nižšou prioritou uľahčí zrakovo postihnutým používateľom získavať informácie zo zobrazovanej webovej stránky. Medzi tieto pravidlá patria:

Pravidlo 1 – Dôležitým navigačným prvkom prístupnej webovej stránky by mali byť priradené klávesové skratky pomocou atribútu accesskey v rámci odkazu alebo formulárového prvku. Prostredníctvom klávesových skratiek je práca pre používateľa so zdravotným postihnutím jednoduchšia a vie sa na stránke lepšie orientovať. Je však dôležité, aby používané klávesové skratky boli priraďované len dôležitým navigačným prvkom a aby sa odlišovali od klávesových skratiek používaných v danom operačnom systéme, prípadne v internetovom prehliadači.

Pravidlo 2 – Externé dokumenty, ktoré nemajú HTML formát a obsahujú pre používateľa dôležitú informáciu, by mali byť zobrazované vo viacerých formátoch, napríklad obsah dokumentu vo formáte pdf by mal byť dostupný aj vo formáte txt, rtf, doc. Ponuka dokumentov vo viacerých formátoch môže byť pre používateľov užitočná, pretože môžu si vybrať formát dokumentu, ktorý im najviac vyhovuje, prípadne na ktorý majú príslušný prehliadač.

Pravidlo 3 – Je vhodné, ak v rámci definície tabuľky sa používa HTML prvok <th> na identifikáciu hlavičky, <thead> na identifikáciu opakujúcich sa hlavičiek, <tfoot> na identifikáciu opakujúcej sa päty, <caption> na popis tabuľky, atribút title v rámci <tr> a <td> na definovanie popisného textu pre riadok a stĺpec tabuľky, atribút summary v rámci <table> na uvádzanie stručného popisu tabuľky. Všetky tieto doplnkové informácie môžu pomocť nevidiacemu používateľovi lepšie orientovať sa v štruktúre tabuľky.

Pravidlo 4 – Kombinácia znakov ("ASCII art" objekt), ktorá znázorňuje určitý grafický objekt a ktorá je nositeľom dôležitej informácie pre používateľa, by mala byť doplnená o textový odkaz ukazujúci na miesto v dokumente za týmto objektom alebo odkaz presmerovaný na krátky textový súbor stručne popisujúci grafický objekt. Niektoré znakové reťazce (napr. "smiley emoticons" - smajlíkovia) je možné sprístupniť pomocou vloženia vhodného popisu do atribútu title v rámci HTML prvku <acronym>.

Pravidlo 5Prístupná webová stránka by mala obsahovať prehlásenie tvorcov webovej stránky, ktoré vymedzuje mieru prístupnosti tejto stránky, zoznam použitých a nepoužitých pravidiel a metodík prístupnosti pri tvorbe tejto stránky, popis ovládania tejto webovej stránky a zoznam použitých klávesových skratiek.

Pravidlo 6 – Atribút lang s obsahom identifikácie použitého jazyka v texte môže pomôcť používateľovi správne určiť, v ktorom jazyku je príslušný text uvedený. Rovnako je tento atribút vhodný aj pre čítače obrazovky, ktoré vedia podľa tohto atribútu zmenu jazyka textu zaregistrovať a zmeniť jazyk hlasového výstupu. Text je následne vyslovený so správnou výslovnosťou.