Splnenie pravidiel prístupnosti so strednou prioritou je potrebné na to, aby orientácia zrakovo postihnutých používateľov bola na webovej stránke čo najjednoduchšia. Medzi tieto pravidlá patria:

Pravidlo 1 – Každý netextový objekt webovej stránky by mal mať alternatívny textový popis. V prípade grafického objektu, ktorý nesie dôležitú informáciu, je pre definovanie alternatívneho popisu možné použiť v rámci HTML prvku <img> atribút alt. Pri doplnkových grafických objektoch, ktoré nie sú nositeľmi dôležitých informácii, odporúča sa používať parameter alt s prázdnou hodnotou. Niektoré čítače obrazovky sú schopné nevidiacemu používateľovi odfiltrovať grafické objekty bez alternatívneho popisu a takto mu zobraziť obsah stránky len s grafickými prvkami, ktoré nesú nejakú informáciu. To umožní používateľovi jednoduchšiu orientáciu na stránke.

Pravidlo 2 – Hlavný obsah stránky by mal byť umiestnený na začiatku stránky, pretože v prípade, že pred hlavným obsahom sa nachádza rozsiahle navigačné menu, nevidiaci používateľ je po každom načítaní stránky nútení prejsť týmto menu, aby sa dostal k hlavnému obsahu stránky. Pre zachovanie grafického vzhľadu stránky je možné hlavný obsah stránky umiestniť na začiatok stránky použitím vlastností CSS. V prípade, že tento krok nie je možné realizovať, odporúča sa na začiatok stránky umiestniť odkaz, ktorý je presmerovaný na hlavný obsah stránky. Nevidiaci používateľ použitím tohto odkazu preskočí už pred tým prečítanú časť stránky (napríklad navigačné menu).

Pravidlo 3 – Titulok stránky v rámci HTML prvku <title> v sekcii <head> by mal obsahovať slová, ktoré zodpovedajú práve zobrazenému obsahu stránky. Titulok je pre nevidiaceho používateľa významným navigačným prvkom najmä pri otvorení viacerých okien prehliadača.

Pravidlo 4 – Odkaz, ktorý je presmerovaný na iný typ dokumentu (napr. typy dokumentov s príponami doc, pdf, xls, zip, rtf, txt) ako HTML, by mal obsahovať informáciu o type a veľkosti dokumentu v rámci anchor textu alebo v rámci atribútu title v HTML prvku <a>.

Pravidlo 5 – Pre nevidiaceho používateľa nie je vhodná a prehľadná webová stránka, ktorej jednotlivé stránky sa otvárajú v nových oknách. V prípade, že otváranie nových okien je nutné, odporúča sa každý odkaz otvárajúci nové okno doplniť o túto informáciu buď v rámci anchor textu alebo atribútu title v HTML prvku <a>. Pri tomto pravidle je možné použiť aj Pravidlo 3, a to použitie vhodného obsahu titulku stránky nového okna alebo doplniť obsah nového okna o odkaz presmerovaný na hlavnú stránku webovej stránky.