Táto webová stránka obsahuje základné pravidlá prístupnosti a použiteľnosti, pričom spĺňa dôležité normy a zásady prístupnosti podľa oficiálnej metodiky Blink Friendly Web.

Vzhľadom na to, že táto webová stránka používa relatívne miery, jej veľkosť je možné regulovať prostredníctvom bežných nástrojov internetových prehliadačov. Používanie kaskádových štýlov webovej stránky je možné vypnúť pomocou odkazu "Textová verzia", príp. použitím klávesovej skratky ALT + T. Návrat na zobrazenie grafického vzhľadu stránky je možný aktivovaním odkazu „Grafická verzia“, príp. použitím klávesovej skratky ALT + G.

V rámci celej webovej stránky je možné používať nasledujúce klávesové skratky (pre Internet Explorer a Chrome):
ALT + 1 - homepage
ALT + 3 - mapa stránok
ALT + 4 - okienko vyhľadávania
ALT + H - stlačenie potvrdzovacieho tlačidla "Hľadaj"
ALT + T - prechod na textovú verziu
ALT + S - preskočiť na hlavný obsah stránky pri textovej verzii
ALT + G - prechod na grafickú verziu

Pre použitie klávesových skratiek v iných prehliadačoch použite nasledujúce klávesové kombinácie:
- Firefox - ALT + SHIFT
- Opera - SHIFT + ESC (zobrazí sa ponuka všetkých aktuálnych klávesových skratiek)
- Safari - ALT (pre Microsoft), CTL (pre Macintosh)