Ako bolo uvedené v podkapitole Útoky vkladaním kódu HTML, veľa black hat spamerov zneužíva na spropagovanie svojich webových stránok vkladanie správ a odkazov v rámci diskusných príspevkov alebo komentárov na iných webových stránkach. Pred touto black hat technikou je možné webovú stránku ochrániť implementovaním atribútu rel="nofollow" v rámci HTML prvku odkazu <a>. Odkaz, ktorý obsahuje tento atribút, informuje vyhľadávače o tom, že daný odkaz nie je pod kontrolou príslušnej webovej stránky a aby ho nepovažovali za dôveryhodný hlas pre zvýšenie popularity webovej stránky, na ktorú odkazuje. Napriek tomu, že tento atribút nezablokuje samotný útok spamom, spamerom odoberá motiváciu zaoberať sa príslušnou webovou stránkou, pretože nezískavajú z nej veľmi veľkú hodnotu.