Vzhľadom na to, že vyhľadávač je program a každý program je vytvorený trochu inak, niektoré vyhľadávače po stiahnutí stránky zaznamenávajú len jej prvé slová, niektoré ukladajú do svojej databázy jej celý obsah.

Výsledky vyhľadávania sa na SERP zobrazujú spravidla v tvare – titulok odkazu a text úryvku odkazu. Titulok odkazu odráža obsah HTML prvku <title> na danejvyhľadanej stránke. Text úryvku je preberaný prevažne z textu stránky. Vyhľadané kľúčové slová sú v rámci výsledkov zvýraznené.

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania v Google

Obr. 2 Výsledky vyhľadávania vo vyhľadávači Google

Pre zobrazovanie výsledkov využívajú vyhľadávače tri prístupy, ktoré často kombinujú:
– zobrazovanie okolia kľúčového slova – obsah úryvku odkazu je tvorený časťami viet, v ktorých sa kľúčové slová zobrazujú a ktoré najviac odpovedajú hľadanému slovu
– zobrazovanie obsahu metaznačiek – vyhľadávač zobrazuje popis v metaznačkách Description
– zobrazovanie popisu z katalógov – niektoré vyhľadávače (MSN) používajú pre zobrazenie úryvku textu odkazu popis z katalógu ODP