Sitemap je súbor, ktorý má za cieľ pomôcť vyhľadávačom rýchlejšie zorientovať sa na webovej stránke. Najčastejšie sa používa v tvare XML v koreňovom adresári stránky. Všeobecne XML sitemap obsahuje atribúty, ktoré majú informovať vyhľadávače, ako často by mali jednotlivé konkrétne stránky navštevovať a akú dôležitosť im priradiť. Avšak väčšina používaných sitemap súborov pracuje s týmito atribútmi nie príliš cielene. Dôležité je uvedomiť si, že je zbytočné používať sitemap na webovej stránke, ktorá nie je pravidelne aktualizovaná a má statický obsah. V konečnom dôsledku môže to mať na webovú stránku aj negatívny vplyv, pretože pozvaný robot zistí, či jeho príchod na stránku na základe pozvánky zo sitemapu je neopodstatnený z dôvodu starého obsahu stránky a v budúcnosti môže hodnoty atribútov v sitemapu ignorovať.

Na pozvanie robotov sa používa atribút <changefreq>, ktorý obsahuje frekvenciu zmeny na stránke a atribút <priority>, ktorý obsahuje hodnotu dôležitosti stránky. Použitie týchto atribútov a stanovenie im určitých hodnôt si vyžaduje ich korektnosť a pravdivosť.

Posledné vyjadrenia spoločnosti Google hovoria o tom, že sitemap neovplyvňuje hodnotenie stránok. Na jednej strane Googlebot je informovaný o URL adresách a môže ich načítať do indexu, avšak na druhej strane Google nezaručuje, že tieto URL adresy budú skutočne navštívené a indexované. Informácie zo sitemapu používa ako obyčajný proces na získavanie nových URL adries.