Text stránky by mal z hľadiska SEO obsahovať dostatočné množstvo relevantných kľúčových slov. Avšak ich príliš veľký počet a opakovanie na stránke (keyword stuffing) môžu vyhľadávače označovať za spam. Vzhľadom na to, že presné algoritmy vyhľadávačov nie sú verejnosti známe, pojem "príliš" je v tomto zmysle relatívny a veľmi hmlistý. V každom prípade text stránky by mal vytvárať taký obsah webovej stránky, aby bol návštevníkom stránky dobre čitateľný a súčasne aby bol zameraný na vyhľadávanie fráz vo vyhľadávačoch. Na napísanie ideálneho textu, ktorý je pútavý a obsahujúci kľúčové slová, neexistuje recept. Je to skôr záležitosť umenia a jeho zvládnutia, čo trvá dlhšiu dobu.

Existujú však neoficiálne rady, ako postupovať pri písaní textu. Jednou z nich je uvádzanie kľúčového slova na začiatok a koniec vety, čím sa nenápadne zdvojí. Je možné použiť aj slová, ktoré sa na kľúčové slová vzťahujú, pričom doslovne sa pod tým nemyslí skloňovanie kľúčových slov.

Na nájdenie relevantných kľúčových slov je možné použiť niekoľko nástrojov, z ktorých najviac sa používa bezplatný Google Adwords Keyword Tools a platený Wordtracker.

Vzhľadom na všeobecne známy fakt, že na Slovensku je Google najviac používaným vyhľadávačom a optimalizácia stránok je zameraná naň, Google Adwords Keyword Tools ponúka informácie o daných kľúčových slovách z prvej ruky. Tento nástroj po zadaní kľúčového slova zobrazí štatistické informácie o používaní daného slova, o jeho hľadaní za určitú časovú dobu a o jeho konkurenčnosti vychádzajúc z počtu inzerentov Google Adwords. Okrem toho ponúka návrhy pre ďalšie doplňujúce slová k danému kľúčovému slovu.

Wordtracker poskytuje podobné služby ako Google Adwords Keyword Tools, avšak ide o platenú službu a navyše ponúka porovnanie konkurenčnosti kľúčových slov na základe počtu stránok vo výsledkoch hľadania daných fráz. Analýza kľúčových slov vo Wordtrackeri je zameraná na výber konkrétnejších (menej konkurenčnejších) výrazov.