Titulok stránky je definovaný HTML prvkom <title> v časti zdrojového kódu <head>. Je to bezpochyby jeden z najdôležitejších faktorov SEO, pretože rozhoduje o poradí vo výsledkoch vyhľadávania a má veľký vplyv na CTR. Vývojári stránok sa dopúšťajú zásadnej chyby, ak dávajú rovnaký titulok na každej stránke webovej stránky. Vyhľadávače to môžu brať ako duplicitu obsahu a prinajlepšom stránke len znížia hodnotenie, prinajhoršom ju penalizujú.

Do titulku stránky je vhodné vkladať niektoré kľúčové slová, avšak pri veľkom počte kľúčových slov v titulku hrozí, že takýto titulok nebude mať vysokú mieru preklikov. Ak titulok obsahuje na začiatku kľúčové slová a na konci názov webovej stránky alebo domény, je to z hľadiska SEO lepšie a efektívnejšie.