Webové stránky ako súčasti vnútorného odkazovacieho systému bežne používajú skripty, ktoré presmerujú URL na inú URL adresu zadanú v rámci GET parametra. Problém môže nastať vtedy, keď daný skript používa na presmerovanie kód HTTP 301, pretože tým sa vytvára potenciálny priestor zneužitia skriptu. Hrozí, že URL adresa ako hodnota GET parametra odkazu, ktorý smeruje na tento skript, môže byť black hat optimalizátorom pozmenená na spamovaciu webovú stránku. Vzhľadom na to, že presmerovanie kódom HTTP 301 považujú vyhľadávače za hlas pre odkazovanú webovú stránku, je nutné z hľadiska SEO brániť sa proti tejto forme útoku. K tomu postačí zmeniť skript tak, aby používal presmerovanie kódom HTTP 302 alebo vyradiť tento skript pomocou textového súboru robots.txt, prípadne použiť databázu len so známymi odkazmi.