Určovanie umiestnenia webovej stránky v SERP vyhľadávačmi je podmienené niekoľkými základnými kritériami, ktoré by mala webová stránka spĺňať:
– vzájomná poloha nájdených slov alebo slovných spojení
– umiestnenie nájdených slov v dokumente
– umiestnenie hľadaných slov v titulku stránky, nadpisoch a metaznačke description
– rank v očiach vyhľadávačov
– množstvo a kvalita odkazov na webovú stránku

Podľa Fishina existuje 10 faktorov, ktoré pomôžu webovej stránke čo najlepšie umiestniť sa vo výsledkoch vyhľadávania:
– kľúčové slovo použité v metaznačke <title>
– celková popularita webovej stránky na základe počtu stránok odkazujúcich na danú stránku
– text odkazu (anchor text), ktorý odkazuje na danú stránku
– dobré hodnotenie celej architektúry webovej stránky
– vek stránky – staršie stránky sú relevantnejšie ako nové
– obsahová relevancia prichádzajúcich odkazov
– popularita stránok v obsahovo príbuznej komunite
– kľúčové slová v rámci stránky
– hodnota odkazujúcich stránok
– tempo nárastu nových prichádzajúcich odkazov