Mnohí majitelia webových stránok sú toho názoru, že nie je nutné ich webové stránky optimalizovať. Sú presvedčení o tom, že aby prilákali návštevníkov na ich webové stránky, postačí im zaplatiť si reklamu na navštevovaných portáloch a v katalógoch. Je to skutočne jeden zo spôsobov, ako sa dostať na vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, avšak nie je dostatočný a z dlhodobého hľadiska je nerentabilný. Nie každý návštevník e-shopu sa automaticky stáva aj jeho zákazníkom.

Tajomstvo optimalizácie spočíva v tom, že webová stránka prirodzenou cestou ponúka návštevníkovi to, čo presne hľadá. Správne optimalizovaná webová stránka je atraktívnou a zaujímavou nielen pre vyhľadávače, ale aj pre samotných používateľov.