Pri tvorbe a implementácii prístupnej webovej stránky treba brať do úvahy tieto základné skutočnosti:
– nevidiaci používateľ je schopný získať informácie z webovej stránky len v textovej forme
– nevidiaci používateľ nemá schopnosť globálneho pohľadu na zobrazovaný obsah stránky, informácie vníma lineárne
– nevidiaci používateľ obsluhuje prácu s počítačom len prostredníctvom klávesnice, a to klávesovými príkazmi
– slabozraký používateľ pri používaní "zväčšovacieho" zobrazenia obsahu webovej stránky môže v danom momente vidieť len malú časť stránky

Všeobecne je známe, že webová stránka, pri tvorbe ktorej boli akceptované tieto skutočnosti a súčasne aj pravidlá prístupnosti, sa stáva prístupnou nielen pre používateľov so zrakovým postihnutím, ale aj pre používateľov s pohybovým postihnutím horných končatín alebo s menšími poruchami sústredenia. Prístupná webová stránka by mala akceptovať aj potreby používateľov s alernatívnymi zobrazovacími zariadeniami a používateľov, ktorí nepoužívajú majoritný internetový prehliadač, prípadne majú v používanom prehliadači deaktivované prvky (napr. JavaScript, Flash, ActiveX).