Pre prevádzkovateľa novej webovej stránky je pri spúšťaní stránky najdôležitejšia doba, kedy sa stránka začne objavovať vo výsledkoch vyhľadávania. Nie je vhodné sprístupňovať robotom webovú stránku, ktorá nie je spustená do ostrej prevádzky alebo ktorá nie je úplne zaplnená informáciami.

V každom prípade, ak je webová stránka pripravená k spusteniu na internet a má novú doménu, je vhodné upozorniť na to vyhľadávače zadaním jej URL adresy do formulára pre upozornenie robotov a začať zbierať na ňu čo najviac odkazov. Netreba zabúdať na registráciu stránky v katalógoch.

Každý vyhľadávač má svoju pravidelnú periodicitu indexovania nových stránok. Čas, za ktorý roboty navštívia novú stránku a zaindexujú ju, závisí od množstva relevantných odkazov na stránku a originality jej obsahu.